Usługi Geodezyjne

Wykaz prac, wykonanych w ostatnich latach:

 • obsługa budowy oraz wykonanie dokumentacji do celów projektowych budowy bramek elektronicznego systemu poboru opłat w ciągu drogi S12 – Obwodnica m. Lublin, oraz S61 - Obwodnica Augustowa (2015)
 • budowa salonu meblowego "Agata Meble" w Białymstoku
 • modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych "Dojlidy" w Białymstoku (2013 - 2014)
 • przebudowa ul. Fabrycznej w m. Czarna Białostocka (2014)
 • modernizacja drogi wojewódzkiej 670 Dąbrowa Białostocka  - Nowy Dwór k/m Bieniowce (2014)
 • modernizacja drogi wojewódzkiej 676 Supraśl - Krynki (2014)
 • rozbudowa ul. Nowej i ul. M.C. Skłodowskiej w Sokółce (2014)
 • rozbudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8 (2013-2014)
 • liczne inwentaryzacje i tyczenia budynków, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej
 • podziały nieruchomości (działek)
 • budowa Obwodnicy m. Frampol, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (2011–2012)
 • przebudowa mostu w m. Zambrów, ul. Polowa nad rz. Jabłonka (2011)
 • przebudowa mostu w m. Kleszczele, nad rz. Nurzec w ciągu drogi krajowej Nr 66 (2012)
 • przebudowa mostu k/m Narew nad rz. Ruda, w ciągu drogi wojewódzkiej 685 (2012)
 • obsługa budowy oraz wykonanie dokumentacji do celów projektowych budowy bramek elektronicznego systemu poboru opłat w ciągu drogi S8 – Obwodnica Zambrowa, oraz S8 - odc. Jeżewo - Białystok