Usługi Geodezyjne

Zapraszamy do współpracy:

  • osoby fizyczne
  • firmy budowlane i remontowe
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • pracownie architektoniczne
  • zarządców nieruchomościami
  • rzeczoznawców majątkowych
  • banki i instytucje kredytujące
  • wszystkich zainteresowanych

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i uczciwość.