Czego potrzebuje geodeta do wytyczania działek? 30 maja, 2023

W dzisiejszych czasach wytyczenie działki jest niezwykle istotne z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na grunty pod budowę domów oraz obiektów komercyjnych. W tym procesie niezastąpioną rolę odgrywa geodeta, który dysponuje specjalistyczną wiedzą i narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów terenu. W artykule dowiesz się, czego potrzebuje geodeta do skutecznego wyznaczenia granic działki.

Pomiar terenu

Podstawą każdego pomiaru geodezyjnego, jest rzetelny pomiar terenu. Geodeta posługuje się różnymi narzędziami i urządzeniami, takimi jak tachimetr czy obiornik GNSS (GPS), aby dokładnie określić położenie punktów granicznych działki. Ważne jest, aby pomiar ten został wykonany w dogodnych warunkach pogodowych, bez opadów, silnego wiatru czy mgły, aby wynik był jak najbardziej precyzyjny.

Określenie granic

Po wykonaniu pomiarów geodeta przystępuje do określenia granic działki. Wymaga to odpowiedniego oznakowania i wyznaczenie punktów granicznych. Często korzysta z mapy ewidencyjnej oraz danych ewidencyjnych zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, aby wskazać dokładnie położenie działki w terenie. Kolejnym krokiem jest sporządzenie protokołu wytyczenia/wznowienia granic, który będzie dokumentem potwierdzającym przebieg granic działki.

Sprawdzenie dokumentów

Przed przystąpieniem do pracy, geodeta koniecznie musi sprawdzić dokumentację dotyczącą działki. W tym celu korzysta z dokumentów zgromadzonych w Księgach Wieczystych oraz z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, w którym są zawarte informacje na temat powierzchni działki, przebiegu granic oraz ewentualnych ograniczeń związanych z np. służebnościami i innymi ograniczeniami użytkowania terenu. Ważne jest, aby upewnić się, że dokumentacja jest aktualna i kompletna, aby uniknąć problemów z wystąpieniem innych właścicieli. Określenie granic w terenie to nie tylko pomiar ziemi, ale także przygotowanie dokumentacji.