Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych? 18 października, 2022

Znaki graniczne określają przebieg granicy nieruchomości. Są nimi oznaczenia z trwałego materiału lub elementy zagospodarowania terenu. Czasami zdarza się, że raz postawione znaki graniczne trzeba wznowić. Jak i kiedy się to robi?

Dlaczego wznawia się znaki graniczne?

Znaki graniczne czasami ulegają zniszczeniu, przesunięciu lub zatarciu. Dzieje się to stosunkowo szybko np. na polach uprawnych, na których ciężkie sprzęty rolnicze niszczą znaki, a przy tym „przesuwają” miedzę. Gdy między sąsiadami dochodzi do konfliktu, lub też któryś z nich chce np. podzielić ziemię i jej część odsprzedać, konieczne jest ponowne ustalenie granic działki przez wznowienie punktów granicznych. Jeśli działka posiada swoje udokumentowane granice prawne lub sąsiedzi nie spierają się, gdzie poprzednio ustawiono znaki graniczne, sprawa jest stosunkowo prosta. W przypadku braku dokumentacji i sporu sąsiadów, sprawę zazwyczaj rozstrzyga sąd. Koszty wznowienia znaków granicznych zazwyczaj ponoszą właściciele sąsiadujących nieruchomości po połowie.

Jak wznawia się znaki graniczne?

Wznowienie znaków granicznych to zadanie dla geodety z odpowiednimi uprawnieniami (zakres drugi). Geodeta powinien zgłosić wznowienie granic do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pobrać z niego dokumentację i mapy odzwierciedlające poprzednio wyznaczone granice działki. Na 7 dni przed przeprowadzeniem prac w terenie informuje o tym fakcie zainteresowane strony. Po wznowieniu znaków granicznych geodeta sporządza protokół, na którym poza nim podpisują się też właściciele rozgraniczanych działek. Specjalista przygotowuje również operat geodezyjny, który następnie trafia do miejscowego wydziału Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.