Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna? 28 kwietnia, 2023

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna różni się w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy oraz w jakich okolicznościach jest sporządzana. Jednym z rodzajów dokumentacji tego typu jest dokumentacja kolejowa i drogowa. Występuje też w wariancie dokumentacji urządzeniowo-leśnej. Stanowi również zgromadzenie danych na temat przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej w Białymstoku lub innej miejscowości. Poniżej prezentujemy pełną listę podstawowych kategorii, do której można zaliczyć poszczególne dokumentacje geodezyjno-kartograficzne:

  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna górnicza,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna uzbrojenia terenu,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna kolejowa i drogowa,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna urządzeniowo-rolna,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna urządzeniowo-leśna,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna planowania przestrzennego,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna obsługi geodezyjnej inwestycji,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna geodezyjno-inwentaryzacyjna zabudowań.

Co znajduje się w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej?

Dokumentacja ta można występować w formie map, atlasów i globusów, operatów, rejestrów i wykazów, katalogów map i wydawnictw, a także źródłowej dokumentacji kartograficznej. Znaleźć w niej można między innymi ewidencję gruntów i budynków, ewidencję sieci uzbrojenia terenu, zbiór punktów osnów geodezyjnych, klasyfikację gruntów, powszechną taksację nieruchomości oraz system informacji na temat danego terenu. Warto przy tym podkreślić, że dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powstaje we współpracy geodetów i kartografów. Dzięki temu zawiera zróżnicowane informacje. W celu jej przygotowania przeprowadza się między innymi pomiary terenowe i niezbędne projekty.