Geodezyjna obsługa inwestycji – Białystok

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji w sposób kompleksowy. To zespół działań realizowanych na poszczególnych etapach budowy. W ATgeo zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji dotyczących budowy:

 • dróg, placów i ulic,
 • mostów, tuneli i wiaduktów,
 • linii kolejowych,
 • lotnisk,
 • nowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • dróg wodnych i wielu innych.

Obejmujemy opieką działania z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i nie tylko.

Zakres czynności geodezyjnych

Jako wykwalifikowani fachowcy realizujemy wiele działań związanych z prowadzoną inwestycją. Do naszych kompetencji należy przede wszystkim:

 • wykonywanie różnorodnych pomiarów,
 • tyczenie granic działki przeznaczonej pod inwestycję,
 • tyczenie głównych osi budynków,
 • przygotowywanie dokumentacji,
 • badania geodezyjno-kartograficzne.

Podejmujemy się prac związanych nie tylko z budową nowych obiektów. Współpracujemy z inwestorami również na etapie przygotowawczym. Wspieramy ich nie tylko w uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale także na użytkowanie nowo powstałego obiektu. Pomagamy także w dopełnieniu wszelkich formalności obejmujących aspekty prawne. Ponadto organizujemy cały proces inwestycyjny i stale kontrolujemy przebieg inwestycji na poszczególnych etapach. W zakres naszych obowiązków wchodzi też przygotowanie dokumentacji odbiorowej.Zapraszamy do kontaktu mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Zobacz również: mapa do celów projektowych