Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – Białystok

Aby nowo wybudowany obiekt mógł zostać dopuszczony do użytku, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o takowe pozwolenie. Do dokumentacji muszą Państwo dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Mamy wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do jej przygotowania. Dokument ten pozwala na wprowadzenie obiektu do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Główne cele geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej to:

 • zebranie danych, które określają kształt i położenie obiektu w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
 • sporządzenia operatu geodezyjnego – stosownych map i dokumentów.

Wykonamy profesjonalną geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą, aby mogli Państwo dokonać odbioru obiektu. Działamy na terenie Białegostoku i okolic.

Inwentaryzacja geodezyjna – kiedy ją wykonać?

Istnieje kilka sytuacji, w których konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanego geodety. Kiedy wykonać inwentaryzację geodezyjną? Oto kilka przykładów:

 • klient chce, aby nowo wybudowany obiekt wraz z przyłączami został naniesiony na mapę,
 • klient wykonał przyłącza na działce i konieczny jest ich pomiar,
 • trzeba dokonać zmian w planie zagospodarowania działki,
 • klient stara się o dofinansowanie,
 • klient założył dodatkowe instalacje i chce, aby znalazły się one na mapie,
 • mapy sporządzone kilka lat wstecz straciły aktualność,
 • budowa obiektu dobiegła końca o może on zostać oddany do użytku.

Prace dotyczące inwentaryzacji geodezyjnej dotyczą budynków oraz przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych i kanalizacyjnych.

Co obejmuje inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wymaga sprawdzenia kilku parametrów. W ramach tej usługi wykonujemy:

 • pomiary i opis istniejących obiektów – wykonujemy precyzyjne pomiary istniejących budynków, dróg, mostów, tuneli, czy innych obiektów zgodnie z projektem. Tworzymy opis istniejących elementów infrastruktury wraz z uwzględnieniem ich parametrów geometrycznych i technicznych,
 • kontrolę granic nieruchomości – to sprawdzenie zgodności istniejących granic z projektem oraz z ewentualnymi decyzjami administracyjnymi. Określamy też ewentualne odchylenia od założeń projektowych,
 • pomiary terenowe – wykonujemy pomiar działki i opis terenu wokół obiektu, uwzględniając zmiany wynikające z budowy. Określamy ukształtowanie terenu i ewentualne modyfikacje topograficzne.
 • dokumentację fotogrametryczną i skanowanie laserowe – tworzymy fotogrametryczną dokumentację obiektu z użyciem zdjęć lotniczych lub dronów. Przeprowadzamy skanowanie laserowego obiektu, co pozwala na uzyskanie dokładnego modelu 3D,
 • sprawdzenie wysokości punktów kontrolnych – kontrolujemy wysokość punktów kontrolnych na terenie inwestycji, które zostały ustalone na etapie projektowym,
 • oznaczenia geodezyjne – to umieszczenie oznaczeń geodezyjnych na obiektach, umożliwiających łatwe odnalezienie punktów pomiarowych w przyszłości,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej – po naszej stronie leży porządzenie szczegółowej dokumentacji technicznej opisującej wykonane pomiary.

Zapraszamy do współpracy klientów z Białegostoku i okolic.

Zobacz również: mapy geodezyjne