Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – Białystok

Aby nowo wybudowany obiekt mógł zostać dopuszczony do użytku, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o takowe pozwolenie. Do dokumentacji muszą Państwo dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Mamy wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do jej przygotowania. Dokument ten pozwala na wprowadzenie obiektu do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Główne cele geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej to:

  • zebranie danych, które określają kształt i położenie obiektu w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
  • sporządzenia operatu geodezyjnego – stosownych map i dokumentów.

Wykonamy profesjonalną geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą, aby mogli Państwo dokonać odbioru obiektu. Działamy na terenie Białegostoku i okolic.

Inwentaryzacja geodezyjna – kiedy ją wykonać?

Istnieje kilka sytuacji, w których konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanego geodety, który przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną. Kiedy ją wykonać? Oto kilka przykładów:

  • klient chce, aby nowo wybudowany obiekt wraz z przyłączami został naniesiony na mapę,
  • klient wykonał przyłącza na działce i konieczny jest ich pomiar,
  • trzeba dokonać zmian w planie zagospodarowania działki,
  • klient stara się o dofinansowanie,
  • klient założył dodatkowe instalacje i chce, aby znalazły się one na mapie,
  • mapy sporządzone kilka lat wstecz straciły aktualność,
  • budowa obiektu dobiegła końca o może on zostać oddany do użytku.

Prace dotyczące inwentaryzacji geodezyjnej dotyczą budynków oraz przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych i kanalizacyjnych. Zobacz również: mapy geodezyjne