Pomiar fotopunktów – Białystok

Mianem fotopunktu określa się punkt sytuacyjny o znanych współrzędnych terenowych. Można go zidentyfikować i zmierzyć na zdjęciu. Pomiar fotopunktów, którym się zajmujemy pozwala na opracowanie zdjęć lotniczych i naziemnych. Wyznaczamy fotopunkty naturalne i sygnalizowane. Korzystamy przy tym z kilku sprawdzonych technik, między innymi pomiaru fotopunktów metodą tachimetryczną w oparciu o istniejącą w terenie osnowę geodezyjną poziomą i pionową i metodę GPS. Dysponujemy profesjonalnymi tachimetrami, które umożliwiają mierzenie odległości, kątów poziomych i pionowych. Wykorzystujemy wszystkie rejestrowane przez tachimetry dane. Działamy w Białymstoku i pobliskich miejscowościach. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Zobacz również: mapa do celów projektowych