Pomiar fotopunktów – Białystok

Mianem fotopunktu określa się punkt sytuacyjny o znanych współrzędnych terenowych. Można go zidentyfikować i zmierzyć na zdjęciu. Pomiar fotopunktów, którym się zajmujemy, pozwala na opracowanie zdjęć lotniczych i naziemnych. Wyznaczamy fotopunkty naturalne i sygnalizowane. Korzystamy przy tym z kilku sprawdzonych technik, między innymi pomiaru fotopunktów metodą tachimetryczną w oparciu o istniejącą w terenie osnowę geodezyjną poziomą i pionową i metodę GPS. Dysponujemy profesjonalnymi tachimetrami, które umożliwiają mierzenie odległości, kątów poziomych i pionowych. Wykorzystujemy wszystkie rejestrowane przez tachimetry dane. Działamy w Białymstoku i pobliskich miejscowościach. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Jak przebiega pomiar fotopunktów?

Pomiary fotopunktów są często wykonywane w celu uzyskania dokładnych danych geodezyjnych lub fotogrametrycznych, zwłaszcza w kontekście przygotowywania mapy, modelu trójwymiarowego lub innych prac związanych z fotogrametrią. Taki proces przebiega zgodnie z odpowiednią kolejnością:

  • wybór punktów pomiarowych – wybieramy punkty na terenie, które można łatwo zidentyfikować na zdjęciach lotniczych lub z drona. Mogą to być charakterystyczne obiekty terenowe, takie jak rogi budynków, latarnie uliczne itd.,
  • oznaczenie fotopunktów – punkty te są oznaczane na terenie przy użyciu specjalnych znaczników, np. drewnianych krzyży lub metalowych kulek,
  • pomiar współrzędnych punktów – współrzędne geodezyjne każdego fotopunktu są mierzone za pomocą instrumentów geodezyjnych, takich jak tachimetr lub odbiornik GPS,
  • dokumentacja po zakończeniu pomiarów – wszystkie wyniki pomiarów są dokumentowane w formie raportu lub pliku zawierającego współrzędne geodezyjne każdego fotopunktu.

Wykorzystujemy różne metody niezbędne do pomiaru działek. Dobieramy odpowiednią technikę pracy do specyfiki posesji i celu realizacji prac.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz również: mapa do celów projektowych