Pomiary odkształceń obiektów – Białystok

Zajmujemy się monitoringiem budowli pod względem przemieszczeń i odkształceń. Wszystkie wzniesione przez człowieka zabudowania z czasem im ulegają. Dlatego warto skorzystać z usług sprawdzonego geodety, który dokonuje cyklicznych pomiarów odkształceń obiektów. Stale obserwujemy zmiany położenia reperów, czyli punktów, których przemieszczenia mogą świadczyć o osiadaniu budynku. Dysponujemy precyzyjnym sprzętem geodezyjnym. Nasi pracownicy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów odkształceń obiektów. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Kiedy wykonać pomiar odkształceń obiektów?
Pomiary tego rodzaju wykonujemy zazwyczaj:

  • podczas prac ziemnych,
  • podczas wznoszenia dużych obiektów, w pobliżu których znajdują się już inne,
  • w przypadku uszkodzenia ścian obiektu,
  • w przypadku uszkodzenia innych elementów budynku.
  • cykliczne obserwacje obiektów w czasie (w celu oceny, czy posadowiony obiekt nie przemieszcza się w czasie, takie pomiary są wykonywane np. raz w roku.

Oferujemy cykliczne obserwacje obiektów w czasie (w celu oceny, czy posadowiony obiekt nie przemieszcza się). Takie pomiary są wykonywane np. raz w roku.

Na zlecenie inwestorów wykonujemy okresowe pomiary odkształceń obiektów, takich jak mosty, maszty, kominy i wieże. Badamy stan techniczny danej budowli, w tym odchylenie od linii pionu. Wykonujemy także pierwotne pomiary przemieszczeń oraz analizę liniową w przypadku budynków, które mają zostać oddane do użytku. Dzięki nim możemy zapobiec nieprzewidzianym sytuacjom i zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu. Zachęcamy do kontaktu mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości.

Pomiary odkształceń obiektów, czyli bezpieczeństwo

Pomiary odkształceń obiektów pozwalają na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i odchyleń od normy. Siły działające na budynek z czasem mogą bowiem doprowadzić do naruszenia jego konstrukcji, a co za tym idzie – spowodować poważne zagrożenie dla użytkowników obiektu oraz okolicznych terenów. Konieczność wykonywania pomiarów odkształceń wynika nie tylko z troski o bezpieczeństwo, lecz także obowiązujących przepisów. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku budynków o dużych gabarytach.

Po wykonaniu pomiarów odkształceń wystawiamy kompletną dokumentację, która potwierdza przeprowadzone prace. Zapraszamy do kontaktu klientów z Białegostoku i okolic.

Zobacz również: podziały działek