Tyczenie granic działki – Białystok

W naszej ofercie znajdą Państwo usługę dotyczącą tyczenia granic działki pod ogrodzenie. Co należy do kompetencji geodety w tym zakresie? Są to następujące czynności:

  • wyznaczenie granic działek,
  • analiza dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w archiwum Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • analiza dokumentacji zgromadzonej w sądach w wydziale Ksiąg wieczystych,
  • wykonywanie map i pomiarów działek,
  • umieszczenie projektowanego budynku na naszej działce,
  • wytyczenie przyłączy,
  • pomiar powykonawczy przyłączy i opracowanie map powykonawczych,
  • pomiar powykonawczy budynku oraz opracowanie map.

Tyczenie granic działki i ustanowienie punktów granicznych jest bardzo istotne. Dzięki niemu właściciel wie, gdzie może postawić ogrodzenie, zainstalować przyłącza czy wybudować dom. W tym przypadku stan formalny musi być zgodny ze stanem faktycznym.

Tyczenie działek dla wznowienia granic

Zajmujemy się fachowym tyczeniem działek nie tylko pod budowę ogrodzenia, ale także dla wznowienia granic. Przeprowadza się je, gdy pierwotna linia graniczna została przesunięta lub zatarta. Jak wygląda tyczenie gruntu? Do naszych zadań należy przede wszystkim odnalezienie i ustabilizowanie znaków granicznych. Ich połączenie umożliwia ustalenie przebiegu granicy.

Geodezyjne tyczenie budynków

Zajmujemy się tyczeniem budynków zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Wszystkie obiekty budowlane, w tym mieszkalne muszą być wytyczone przed wybudowaniem. Pomagamy także w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, przeprowadzając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Tyczenie budynków jest bardzo ważne. Pozwala na budowę obiektu dokładnie w tym miejscu, które zostało określone na Planie Zagospodarowania Terenu. Dzięki temu wszelkie wymogi prawne zostaną spełnione. Prowadzimy działalność na terenie Białegostoku i okolic. Zapraszamy do kontaktu!