Wykaz prac

ATGEO - prace geodezyjne

Wykaz prac wykonanych w ostatnich latach:

– Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 odc. Dąbrowa Białostocka – Sokółka (2019-2020)
– Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku na odc. od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej (2019)
– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i Wysockiego w Białymstoku (2019)
– Budowa Stacji obsługi pojazdów na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (2019)
– Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Porosły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (2018-2019)
– Rozbudowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej, Świerkowej do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku (2017-2018)
– Przebudowa drogi krajowej nr 19 w m. Porosły, gm. Zabłudów (2018)
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1469B na odc. Protasy – Folwarki Małe (2018)
– Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Wiewiórczej, Pogodnej i Hetmańskiej w Białymstoku (2018)
– Przebudowa z rozbudową ulic Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą (2018)
– Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Korycin-Knyszyn Stare Jeżewo-Sokoły (2018)
– Budowa mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów w ciągu drogi krajowej nr 63 (2018)
– Przebudowa ul. Grodzieńskiej i Księdza Rabczyńskiego w Wasilkowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2018)
– Budowa sieci cieplnej z przyłączami w rejonie ul. Wesołej, Wołodyjowskiego, Waszyngtona i Żelaznej w Białymstoku (2018)
– Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w ciągu dr. Powiatowej nr 1305B (2018)
– Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z murami oporowymi w ciągu ul. Sitarskiej w Białymstoku (2017)
– Budowa sieci cieplnej z przyłączami w rejonie ul. Tuwima, Ordonówny i Al. Solidarności w Białymstoku (2017)
– Budowa kładki dla pieszych przez rz. Bażantarka przy ul. Marczukowskiej oraz remont mostu w ul. Marczukowskiej w Białymstoku (2017)
– Przebudowa z rozbudową ul. Białostockiej w Wasilkowie (2017)
– Budowa sieci cieplnej z przyłączami w rejonie ul. Podleśnejw Białymstoku (2017)
– Budowa drogi powiatowej nr 1426B na odc. Chmielnik – Łapczyn – Przewalanka – droga krajowa Nr 8 wraz z budową infrastruktury technicznej
– Przebudowa ulicy H. Sienkiewcza i ul. J. K. Branickiego w Choroszczy (2017)
– Przebudowa mostu przez rz. Kumiałka w miejscowości Mielniki na drodze krajowej nr 8 w km 681+344 (2017)
– Przebudowa ul. Legionowej w Białymstoku na odc. od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Cieszyńskiej (2017)
– Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Marczukowskiej i ul. Bitwy Białostockiej w Białymstoku (2017)
– Budowa przedłużenia ul. J. Kuronia w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej (2017)
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga nr 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – droga nr 19 (2016)
– nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odc. Korycin – Zagórze w km 681+300 do km 684+300 (2016)
– Budowa ul. Kujawskiej w Białymstoku na odc. od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej (2016)
– Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (2016)
– Przebudowa budynku nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Podlaskiego oddziału Straży Granicznej (2016)
– Budowa mostu nad rz. Białą oraz tunelu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Pałacowej w Białymstoku (2015)
– obsługa budowy oraz wykonanie dokumentacji do celów projektowych budowy bramek elektronicznego systemu poboru opłat w ciągu drogi S12 – Obwodnica m. Lublin, oraz S61 – Obwodnica Augustowa (2015)
– budowa salonu meblowego „Agata Meble” w Białymstoku (2014-2015)
– modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” w Białymstoku (2013 – 2014)
– przebudowa ul. Fabrycznej w m. Czarna Białostocka (2014)
– modernizacja drogi wojewódzkiej 670 Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór k/m Bieniowce (2014)
– modernizacja drogi wojewódzkiej 676 Supraśl – Krynki (2014)
– rozbudowa ul. Nowej i ul. M.C. Skłodowskiej w Sokółce (2014)
– rozbudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8 (2013-2014)
– liczne inwentaryzacje i tyczenia budynków, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
– mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej
– podziały nieruchomości (działek)
– Budowa Obwodnicy m. Frampol, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (2011 – 2012)
– przebudowa mostu w m. Zambrów, ul. Polowa nad rz. Jabłonka (2011)
– przebudowa mostu w m. Kleszczele, nad rz. Nurzec dr. kr. Nr 66 (2012)
– przebudowa mostu k/m Narew nad rz. Ruda, dr. woj. 685 (2012)
– obsługa budowy oraz wykonanie dokumentacji do celów projektowych budowy bramek elektronicznego systemu poboru opłat w ciągu drogi S8 – Obwodnica Zambrowa, oraz S8 – odc. Jeżewo – Białystok