Co warto wiedzieć na temat tyczenia działek? 25 marca, 2024

Tyczenie działek to jeden z ważniejszych etapów przy realizacji inwestycji budowlanych. Pozwala na precyzyjne wyznaczenie granic nieruchomości, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania prac. Warto zatem poznać kilka kluczowych informacji na ten temat, które mogą okazać się przydatne dla każdego inwestora.

Czym jest tyczenie działki?

Tyczenie działki to proces polegający na przeniesieniu granic nieruchomości z mapy na teren rzeczywisty. Jest to niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia prac budowlanych oraz uniknięcia ewentualnych konfliktów z sąsiadami. Tyczenie przeprowadza geodeta, który dokonuje pomiarów i umieszcza na terenie specjalne znaki – tzw. słupki geodezyjne, oznaczające granice działki. Proces ten wykonuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej, takiej jak mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna czy operat ewidencji gruntów i budynków.

Kiedy należy przeprowadzić tyczenie działki?

Tyczenie działki należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, a także przed podziałem nieruchomości czy zmianą jej przeznaczenia. Jest to wymagane przez polskie prawo budowlane, które nakłada obowiązek tyczenia na inwestora. Warto jednak pamiętać, że tyczenie może być konieczne także w przypadku sporów sąsiedzkich dotyczących granic działek. Wówczas tyczenie może posłużyć jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jak wybrać geodetę do tyczenia działki?

Wybór odpowiedniego geodety jest kluczowy dla prawidłowego przeprowadzenia tyczenia działki. Należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie oraz referencje od poprzednich klientów. Ponadto warto sprawdzić, czy geodeta w Białymstoku posiada aktualne uprawnienia zawodowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przed podjęciem współpracy warto również porównać oferty kilku geodetów pod względem ceny oraz terminu realizacji usługi.