Pomiary objętości – Białystok

Pomiaru objętości mas ziemnych dokonuje się w przypadku nasypów, hałd ziemi, kruszyw, materiałów sypkich, wyrobisk, wykopów, pryzm i wielu innych. Celem takiego działania jest określenie ilości ziemi lub innego materiału. Pomagamy tym samym zoptymalizować pracę na placu budowy i obliczyć wstępny koszt inwestycji. Korzystamy ze sprawdzonych technik geodezyjnego pomiaru objętości. Nasi pracownicy posługują się zarówno metodami tradycyjnymi, jak i fotogrametrycznymi. Należą do nich:

  • metoda niwelacji siatkowej,
  • tachimetria,
  • metoda niwelacji przekrojów podłużnych i poprzecznych,
  • metoda GNSS,
  • metoda punktów rozproszonych i inne,
  • naloty fotogrametryczne dronem.

Technikę pomiaru objętości dobieramy na podstawie wielu czynników. Bierzemy pod uwagę między innymi rodzaj przedmiotu pomiaru, jego rozmiar, wymaganą dokładność oraz dostępność terenu.

Zobacz również: tyczenie granic działki

Kiedy dokonujemy pomiarów objętości?

Usługa ta wykonywana jest przez pracowników ATgeo przede wszystkim przed wylaniem fundamentów, podczas przygotowywania podłoża pod drogę, w kopalniach, przy wycenie surowców, przy obliczaniu wstępnego kosztu materiałów budowlanych. Pomiary wykonujemy także w celu kontroli stanów magazynowych (roczna inwentaryzacja) na placach i halach. Pomiary takie wykonuje się dla składów węgla, składów nawozów, składów sypkich materiałów budowlanych.

Jak przebiegają pomiary objętości nasypów, hałd i kruszyw?

Dokładny przebieg pomiarów objętości nasypów, hałd i kruszyw zależy od wybranej metody. W przypadku tachimetrii konieczne jest wykorzystanie tachimetru do pomiaru kątów i odległości, co pozwala na dokładne określenie położenia punktów na hałdzie i obliczenie jej objętości. Wymaga stworzenia siatki pomiarowej na nasypie.

Metody fotogrametryczne dronem obejmują natomiast zdjęcia lub skany wykonane z powietrza. Umożliwiają one uzyskanie obrazu dużych obszarów i generowanie dokładnych modeli 3D terenu i hałd. Technika ta jest bardzo szybka i pozwala na pomiar trudno dostępnych obiektów.

Metoda niwelacji polega na pomiarze różnic wysokości między punktami, co pozwala na dokładne określenie profilu hałdy i obliczenie objętości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych fachowych usług. Działamy przede wszystkim na terenie Białegostoku i okolic. Współpracujemy z klientami prywatnymi, firmami i instytucjami pożytku publicznego. Oferujemy atrakcyjne ceny i kompleksową wiedzę naszych specjalistów. Zapraszamy do ATgeo.