Mapy do celów projektowych – Białystok

Sporządzamy profesjonalne mapy do celów projektowych dla klientów z Białegostoku. Jest to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne przygotowywane na potrzeby projektu inwestycyjnego. To także pierwszy etap budowy nowego obiektu. Mapa do celów projektowych jest potrzebna do wykonania projektu zagospodarowania terenu i bazuje na mapie zasadniczej. Zawiera następujące dane:

  • ukształtowanie terenu,
  • rozmieszczenie zieleni,
  • położenie obiektów budowlanych,
  • przebieg infrastruktury podziemnej,
  • inne dane w zależności od zaleceń inwestora lub projektanta.

Wszystkie mapy wykonujemy z dokładnością i dbałością o każdy element. Bierzemy pod uwagę cały teren, na którym ma być realizowana inwestycja oraz jego otoczenie w odległości nie mniejszej niż 30 m w każdą stronę. Korzystamy przy tym z mapy zasadniczej oraz informacji zawartych w najważniejszych bazach danych. Mapę do celów projektowych uzupełniamy o istotne informacje lokalne.

Zobacz również: tyczenie granic działki

Mapy geodezyjne

Mapa do celów projektowych służy do celów projektowych przyszłej inwestycji. To najważniejszy (obok pozwolenia na budowę i projektu) dokument, który należy przygotować przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mapę do celów projektowych opracowuje się na podstawie mapy zasadniczej. Na mapy geodezyjne nanoszony jest aktualny stan zagospodarowania terenu. Zawiera ona (oprócz elementów będących treścią mapy zasadniczej):

  • granice własności nieruchomości,
  • linie rozgraniczające tereny, linie zabudowy, osie ulic oraz dróg;
  • usytuowanie obiektów zieleni wysokiej;
  • usytuowanie innych obiektów i elementów szczegółowych.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych — od zebrania potrzebnych danych i zgłoszenia prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po przekazanie gotowej mapy inwestorom w dwóch wersjach (wersja papierowa oraz cyfrowa).

Nasi pracownicy mają wszelkie uprawnienia w zakresie nanoszenia zmian, dodawania nowych elementów czy wykreślania istniejących. Oferujemy atrakcyjne ceny i szybką realizację zleceń. Zapraszamy klientów z Białegostoku i okolic.