Mapy do celów projektowych – Białystok

Sporządzamy profesjonalne mapy do celów projektowych dla klientów z Białegostoku. Jest to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne przygotowywane na potrzeby projektu inwestycyjnego. To także pierwszy etap budowy nowego obiektu. Mapa do celów projektowych jest potrzebna do wykonania projektu zagospodarowania terenu i bazuje na mapie zasadniczej. Zawiera następujące dane:

 • ukształtowanie terenu,
 • rozmieszczenie zieleni,
 • położenie obiektów budowlanych,
 • przebieg infrastruktury podziemnej,
 • inne dane w zależności od zaleceń inwestora lub projektanta.

Wszystkie mapy wykonujemy z dokładnością i dbałością o każdy element. Bierzemy pod uwagę cały teren, na którym ma być realizowana inwestycja oraz jego otoczenie w odległości nie mniejszej niż 30 m w każdą stronę. Korzystamy przy tym z mapy zasadniczej oraz informacji zawartych w najważniejszych bazach danych. Mapę do celów projektowych uzupełniamy o istotne informacje lokalne.

Zobacz również: tyczenie granic działki

Mapy geodezyjne

Mapa do celów projektowych służy do celów projektowych przyszłej inwestycji. To najważniejszy (obok pozwolenia na budowę i projektu) dokument, który należy przygotować przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mapę do celów projektowych opracowuje się na podstawie mapy zasadniczej. Na mapy geodezyjne nanoszony jest aktualny stan zagospodarowania terenu. Zawiera ona (oprócz elementów będących treścią mapy zasadniczej):

 • granice własności nieruchomości,
 • linie rozgraniczające tereny, linie zabudowy, osie ulic oraz dróg – wykonujemy tyczenie działek;
 • usytuowanie obiektów zieleni wysokiej;
 • usytuowanie innych obiektów i elementów szczegółowych.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych — od zebrania potrzebnych danych i zgłoszenia prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po przekazanie gotowej mapy inwestorom w dwóch wersjach (wersja papierowa oraz cyfrowa).

Kiedy wymagana jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to dokument stanowiący podstawę do realizacji każdej inwestycji. Mowa tu zarówno o budowie nowego obiektu, jak i modernizacji czy przebudowie już istniejących nieruchomości. Najczęściej mapę do celów projektowych wykorzystuje się przy:

 • zmianie zagospodarowania terenu – w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, takiej jak budowa zabudowy, modyfikacja przeznaczenia gruntów czy tworzenie nowej infrastruktury, konieczne jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji. Mapa projektowa jest w tym przypadku narzędziem wizualizacji planowanych zmian,
 • modernizacji lub rozbudowie istniejącego obiektu – w przypadku modernizacji lub rozbudowy istniejącego obiektu mapa projektowa jest niezbędna do przedstawienia planowanych zmian i ich wpływu na istniejącą infrastrukturę,
 • ubieganiu się o zezwolenia i decyzje administracyjne – w wielu przypadkach ubieganie się o zezwolenia budowlane czy decyzje administracyjne wymaga przedstawienia projektu w formie mapy do celów projektowych. Jest ona elementem wniosku,
 • ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko – przy ocenie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wymagane jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, w tym mapy projektowej. Pozwala ona na zobrazowanie wpływu przedsięwzięcia na otaczającą przyrodę.

Nasi pracownicy mają wszelkie uprawnienia w zakresie nanoszenia zmian, dodawania nowych elementów czy wykreślania istniejących. Oferujemy atrakcyjne ceny i szybką realizację zleceń. Zapraszamy klientów z Białegostoku i okolic.