Wznowienia punktów granicznych – Białystok

Często zdarza się tak, że granice działki zostały zatarte, uszkodzone lub przesunięte. Aby uzyskać wiedzę o ich dokładnym przebiegu, dokonujemy wznowienia punktów granicznych. To procedura, której celem jest odtworzenie położenia znaku granicznego w terenie. Wznowienia punktów granicznych podejmujemy się wtedy, gdy dany punkt graniczny zarówno w terenie, jak i w dokumentacji z jakiś przyczyn został uszkodzony, zniszczony lub przesunięty. Klienci korzystają z tej usługi zwykle, gdy planują budowę domu lub chcą postawić ogrodzenie.

Wznowienie punktów granicznych – przebieg prac
Pierwszym etapem prac dotyczących wznawiania punktów granicznych jest zgłoszenie tego typu działań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie otrzymanych dokumentów dokonujemy ich analizy. Kolejno przeprowadzamy:

  • wywiad terenowy w celu ustalenia, które punktu graniczne wymagają wznowienia,
  • wysyłkę zawiadomień do inwestora i właścicieli sąsiednich działek,
  • stabilizację nowych punktów granicznych oraz przygotowujemy protokół.

Prace terenowe zakończone zostają poprzez skompletowanie operatu, który zgłaszamy do Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii. Po zakończeniu działań możemy przygotować też mapy do celów projektowych, które będą niezbędne do realizacji inwestycji na terenie nowo wyznaczonej posesji.

Ile kosztuje wznowienie punktów granicznych?

Wznowienie punktów granicznych to usługa, której cenę zawsze wyliczamy indywidualnie. Zazwyczaj koszt wynosi kilka tysięcy za podstawowe znaki graniczne. Jeśli jednak dana posesja ma mniej standardowy kształt, konieczne może okazać się wyznaczenie dodatkowych punktów. Wówczas cena realizacji usługi wzrasta.

W celu wyceny zlecenia zapraszamy do kontaktu. Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, wspólnie ustalając wszystkie potrzebne szczegóły. Działamy zarówno na posesjach należących do osób prywatnych, jak i deweloperów i właścicieli obiektów przemysłowych.

Zobacz również: mapy geodezyjne