Wznowienia punktów granicznych – Białystok

Często zdarza się tak, że granice działki zostały zatarte, uszkodzone lub przesunięte. Aby uzyskać wiedzę o ich dokładnym przebiegu, dokonujemy wznowienia punktów granicznych. To procedura, której celem jest odtworzenie położenia znaku granicznego w terenie. Wznowienia punktów granicznych podejmujemy się wtedy, gdy dany punkt graniczny zarówno w terenie, jak i w dokumentacji z jakiś przyczyn został uszkodzony, zniszczony lub przesunięty. Klienci korzystają z tej usługi zwykle, gdy planują budowę domu lub chcą postawić ogrodzenie.

Wznowienie punktów granicznych – przebieg prac
Pierwszym etapem prac dotyczących wznawiania punktów granicznych jest zgłoszenie tego typu działań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie otrzymanych dokumentów dokonujemy ich analizy. Kolejno przeprowadzamy:

  • wywiad terenowy w celu ustalenia, które punktu graniczne wymagają wznowienia,
  • wysyłkę zawiadomień do inwestora i właścicieli sąsiednich działek,
  • stabilizację nowych punktów granicznych oraz przygotowujemy protokół.

Prace terenowe zakończone zostają poprzez skompletowanie operatu, który zgłaszamy do Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii.

Zajmujemy się wznowieniem znaków granicznych, które już znajdowały się na gruncie lub na mapie, lecz z jakichś przyczyn zostały zatarte. Współpracujemy z klientami z Białegostoku i okolic. Zapraszamy!

Zobacz również: mapy geodezyjne