Podział gruntu – Białystok

Dokonujemy podziału gruntu zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie czynności wykonujemy zgodnie z ustawą dotyczącą podziału i trybu dokonywania podziału nieruchomości. Wnioskujemy do starostwa o wydanie kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych. Dokonujemy wstępnego podziału gruntu. W zakres naszych usług wchodzi:

  • tyczenie gruntu, który ma zostać podzielony,
  • oznaczenie nieruchomości zgodnie z danymi rejestru gruntowego,
  • określenie powierzchni nowo powstałych działek,
  • propozycja ich dostępu do drogi publicznej,
  • określenie linii ścian oddzielenia pożarowego wzdłuż wysokości budynku.

Koszt podziału gruntu uzależniony jest od jego powierzchni, ilości nowo powstałych działek oraz nakładu pracy jaki ponosi geodeta. Wycenę przygotowujemy indywidualnie.

Podział działki – jak wygląda w praktyce?

Zanim wybiorą Państwo geodetę zajmującego się podziałami działek, należy udać się do starostwa powiatowego właściwego dla lokalizacji danej nieruchomości. Te czynności można też zlecić geodecie udzielając pełnomocnictwa. W wydziale geodezji trzeba będzie złożyć wniosek o wydanie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wypisu z Ewidencji gruntów i budynków. Będzie ona potrzebna do stworzenia wstępnego projektu podziału działki. Precyzyjnie wytyczamy drogi dojazdowe do nieruchomości, zaznaczamy granice wydzielonych działek oraz opracowujemy propozycję ich dostępu do drogi publicznej. Sporządzamy także dokumentację do celów prawnych. Oferujemy konkurencyjne ceny na rynku oraz szybką i profesjonalną realizację zleceń. Zapraszamy do kontaktu Klientów z Białegostoku oraz pobliskich miejscowości.