Jaką dokumentację powinniśmy dostać od geodety po wykonanej pracy? 10 stycznia, 2023

Budując dom lub inny obiekt budowlany, musisz skorzystać z usług geodety. Zarówno na początku, jak i na końcu inwestycji, wymagane są dokumenty związane z pomiarami terenu. W tym tekście przeczytasz o najważniejszych z nich.

Prace geodezyjne przed wbiciem pierwszej łopaty

Zanim na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt, to właśnie praca geodety rozpoczyna proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Najważniejszym dokumentem, bez którego nie ruszy wznoszenie obiektu, jest mapa do celów projektowych. Zawiera informacje geodezyjno-kartograficzne, opracowane dla konkretnego projektu. Pokazuje działkę, na której ma być prowadzona inwestycja wraz z bliską okolicą. Dowiesz się z niej między innymi jak wygląda ukształtowanie terenu, gdzie znajdują się pobliskie obiekty i inne ważne punkty lokalne, przy jakich drogach znajduje się nieruchomość. Geodeta sporządza mapę do celów projektowych na bazie mapy zasadniczej. Po wykonanej pracy geodeta dostarczy Ci gotowy, podpisany dokument, który powinieneś przekazać do biura projektowego.

Jakie dokumenty należy sporządzić na koniec inwestycji?

Kiedy budowa dobiegnie końca, konieczne będzie sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Taka mapa geodezyjna pokazuje, jak wygląda teren po posadowieniu budynku. Są na niej naniesione nowopowstałe przyłącza wody, prądu, gazu i kanalizacji. Praca geodety umożliwia wprowadzenie budynku do Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), prowadzonej przez przynależne terytorialnie Starostwo Powiatowe. Inwentaryzacja jest konieczna do uzyskania pozwolenie na użytkowanie, czyli mówiąc potocznie odbioru domu. Musi uzyskać go każdy budynek, który powstał na podstawie pozwolenia na budowę. Odpowiedni wniosek należy złożyć do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.