Usługi

ATgeo - Usługi geodezyjne - Białystok

Zakres usług:

 • mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej;
 • tyczenie i powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary powierzchni zasiewów i upraw;
 • wykonywanie map w postaci numerycznej;
 • wznowienia punktów granicznych;
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (działek);
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych;
 • tyczenie obiektów przemysłowych;
 • geodezyjna obsługa tras drogowych;
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych, konstrukcji stalowych;
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych;
 • markowanie oraz pomiar fotopunktów;
 • doradztwo w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • inne w zależności od potrzeb Inwestora.